Ósmy dzień

Dziewico, Matko Boga, bogata w miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dzieckiem  i rozwiąż ten węzeł. w moim życiu. Proszę, nawiedź mnie jak nawiedziłaś  Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz  mnie praktykować cnoty męstwa, radości, pokory, wiary
i jak Elżbiecie, uproś  mi łaskę napełnienia Duchem Świętym.
Chcę, byś była mi Matką, Królową i  Przyjaciółką.
Daję Ci moje serce i wszystko, co do mnie należy: mój dom, rodzinę, dobra  zewnętrzne i wewnętrzne. Należę do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje serce, bym  mógł robić wszystko, co Jezus mi mówi.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.
Zbliżmy się z ufnością do Tronu łaski.

Dziewiąty dzień

Matko Najświętsza, Orędowniczko moja, Ty, która rozwiązujesz węzły, przychodzę dzisiaj, aby podziękować Ci za dobrą wolę w rozwiązywaniu mojego życiowego węzła. Ty znasz ból, który on spowodował.
Dziękuję, o Matko moja, za osuszenie w Twoim miłosierdziu moich łez. Dziękuję, że wzięłaś mnie w swoje ramiona i pozwoli-łaś mi przyjąć łaskę Boga. Maryjo rozwiązująca węzły, Matko moja ukochana, dziękuję Ci
za rozwiązanie węzłów mojego życia.
Okryj mnie płaszczem Twojej miłości, weź, mnie pod Twoją obronę,
uproś światło i napełnij Twoim pokojem.

Maryjo rozwiązująca węzły, módl się za mną.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Do druku] [Strona główna]
[Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15] [Strona 16] [Strona 17] [Strona 18]
[Strona 19] [Strona 20] [Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25] [Strona 26]