spraw abyśmy przez wierność podjętym zadaniom korzystali w życiu i po śmierci
z Twoich obietnic, a przez to dopuszczeni
do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza Świętego,
aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie,
a przez Ciebie do Chrystusa i aby wzrastała
w nas ufność, że ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia.
Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dzień siódmy - 13 lipca

"Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko,
gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce
już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości,
trzeba wszystko oddawać Maryi"
(kard. Stefan Wyszyński).
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Do druku] [Strona główna]
[Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15] [Strona 16] [Strona 17] [Strona 18]
[Strona 19] [Strona 20] [Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25] [Strona 26]
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie
i składamy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej
Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwiganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

Dzień szósty - 12 lipca

"Bóg nie chce inaczej udzielać się
światu jak tylko z rąk Maryi"
(kard. Stefan Wyszyński).

Maryjo Królowo Karmelu i Matko nasza,
która swego wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem
- znakiem zbawienia i synostwa Twego, przyobiecując niezliczone zdroje łask
i błogosławieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą pobożnie tę szatę nosić
i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty,
będą się stawali wiernymi Twoimi sługami,