Matka Boża Szkaplerzna
Rys historyczny kultu Matki Bożej Szkaplerznej
  W zakonie karmelitów kult Matki Bożej był zawsze bardzo żywy. Powszechnym w sztuce karmelitańskiej przedstawieniem maryjnym jest Matka Boża Szkaplerzna. Kompozycje takie wiązać należy z wizją św. Szymona Stocka. W 1251 roku św. Szymonowi ukazała się Maryja i przekazała mu szkaplerz, równocześnie zapewniając, że każdy kto będzie
go nosił, obdarzony zostanie szczególnymi błogosławieństwami,
a po śmierci uniknie kary wiecznej.
W XIV wieku podobnego widzenia dostąpił papież Jan XXII.
Pod wpływem osobistych przeżyć nadał przywilej odpustu zakonowi karmelitańskiemu i bractwom karmelitańskim.
Kult Matki Bożej Szkaplerznej, propagowany przez karmelitów
jest jednym z najstarszych
rodzajów kultu maryjnego.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Do druku] [Strona główna]
[Strona 4] [Strona 5] [Strona 6] [Strona 7] [Strona 8] [Strona 9] [Strona 10]
[Strona 11] [Strona 12] [Strona 13] [Strona 14] [Strona 15] [Strona 16] [Strona 17] [Strona 18]
[Strona 19] [Strona 20] [Strona 21] [Strona 22] [Strona 23] [Strona 24] [Strona 25] [Strona 26]