Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego

1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.
2. Noszacy(a) Szkaplerz jako cziciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej
    opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie 
    śmierci.
3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz i zachowuje czystość według stanu,
    zostanie wybawiony(a) z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci.
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni
    z zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach
    za życia i po śmierci, a więc: we Mszach Świętych, Komuniach Świętych,
    umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego

1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana.
2. Wpisać się do księgi Bractwa Szkaplerznego.
3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz.
4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa
    (zazwyczaj "Pod Twoją Obronę...").
5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza Świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią
i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenie, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza Świętego.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]