[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]
Tylko za pierwszym razem Szkaplerz ma być nałożony według przewidzianego rytu liturgicznego, przez uprawnionego kapłana.

Szkaplerz, będący znakiem Maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzonym codzienną modlitwą:
"Pod Twoją obronę..."

Krótka historia Szkalperza Świętego

Historia Szkaplerza św. sięga XII w. kiedy to duchowni synowie Proroka Eliasza prowadzący życie kontemplacyjne na Górze Karmel, prześladowani przez Turków, przenieśli się do Europy. Stolica Apostolska upatrywała
w "Braciach Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel" skuteczną pomoc
w ożywieniu życia chrześcijańskiego. Zakon szybko rozwijał się w Anglii
a zasłużył się tam szczególnie wielki czciciel Maryi - Szymon Stock.
Kiedy to w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. trwał na modlitwie, ujrzał Najśw. Dziewicę w otoczeniu aniołów podającą mu Szkaplerz brązowego koloru.

Usłyszał te słowa Maryi: "Przyjmij najmilszy synu, Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich Karmelitów.
Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania".
W XIV w. Najśw. Panna Maryja ukazała się papieżowi Janowi XXII i obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną pod nazwą "Przywileju sobotniego":
"Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po śmierci, wyzwolę ich z czyśćca
i powiodę na górę żywota wiecznego".
Do Polski kult Matki Bożej Szkaplerznej przynieśli karmelici pod koniec XIV w. W naszych czasach bractwo Szkaplerza istnieje prawie wszędzie,
a często cudowne zdarzenia potwierdzają jak Najśw. Maryja Panna jest wierna swoim obietnicom. Warto przypomnieć, że Papież Jan Paweł II,
od lat dziecięcych nosił Szkaplerz Święty.