Szkaplerz Święty
Od siedmiu wieków w powszechnym użyciu jest Szkaplerz Najświętszej Maryi Dziewicy z Góry Karmel.
Jest to znak przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez
kościół katolicki jako zewnętrzny wyraz Macierzystej Miłości Maryi do nas, oraz naszego, synowskiego przyjęcia tej Miłości i jej odwzajemnienia.

Słowo "szkaplerz" oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali
na habit zakonny przygotowując się do codziennej pracy.
Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: wyrażał on noszenie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa.

Szkaplerz Karmelitański ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednej części ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej,
a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]