Różaniec do Serca Maryi
Jak odmawiać różaniec?

Na cześć pięciu świętych Ran Pana Jezusa żegnamy się pięć razy:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach różańca mówimy (zamiast Ojcze Nasz...):
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi,
proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Na małych paciorkach różańca mówimy (zamiast Zdrowaś Maryjo...):
Matko, ratuj nas przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie powtarzamy trzy razy:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]