[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona 5] [Strona główna]
Teraz możemy rozpocząć odmawianie kolejnych dziesiątek Różańca
oraz rozważać jego tajemnice."Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego"
Tajemnice wypowiadamy przed dużym paciorkiem.
Odmawiamy jedną dziesiątkę Różańca czyli:

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek)
10 x Zdrowaś Maryjo (małe paciorki)
1 x Chwała Ojcu (przed dużym paciorkiem)

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie
tym, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Tajemnicę 2 i pozostałe odmawiamy tak samo, jak tajemnicę 1.Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas Oddawaj.

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Tajemnica 1
Na zakończenie