Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:

1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją
    wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu
    Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej,
    byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu
    ciężkiego;
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej
    intencji;
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę
    medytację w wymienionej intencji.


Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:

To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...

Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu na obiecane łaski;
i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.


Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może,
za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.


W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:

Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników
i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
[Strona 1] [Strona 2] [Strona 3] [Strona 4] [Strona główna]
[Strona 5] [Strona 6] [Strona 7] [Strona 8]