Grota Massabielska

Sanktuarium w Lourdes

- Grota Masabielska

Grota Masabielska
Grota Massabielle, także Grota Massabielska (fr. Grotte de Massabielle) – grota znajdująca się w Lourdes, we Francji, u podnóży Pirenejów, katolickie miejsce pielgrzymkowe od 1858.
Topografia i geologia
Wnętrze Groty Massabielle tworzą trzy połączone ze sobą wdrążenia. Grota jest raczej dziesięciometrową wnęką w ścianie skalnej (3.80 m wysokości, 9.50 m długości i 9.85 m szerokości). Ściany jaskini są gładkie, miejscami wilgotne. We wnętrzu znajdują się wywierzyska krasowe, którymi woda, filtrująca syklinę Batsurguère-Prat d'Aureilh, wydostaje się w kierunku rzeki Gave de Pau. We wnęce na wysokości 2 metrów po prawej stronie, patrząc od strony rzeki, wierni umieścili figurę Matki Boskiej.
Figura

Figura Matki Boskiej w grocie Masabielskiej z Lourdes, Francja

Źródło: https://www.istockphoto.com/pl/zdj%C4%99cie/figura-matki-boskiej-w-grocie-matki-bo%C5%BCej-z-lourdes-francja-gm1395173831-450381112

Historia
W grocie w 1858 Bernadeta Soubirous miała 18 widzeń Dziewicy Maryi, które zostały potwierdzone przez władze kościelne. Wizjonerka została w 1933 ogłoszona świętą Kościoła katolickiego przez papieża Piusa XI. Wykonując polecenie Maryi Panny Bernadeta 25 lutego 1858 odnalazła w grocie źródło. Od tego czasu zdarzają się przypadki, że osoby, które obmyją się wodą pochodzącą z tego wywierzyska, dostępują cudownego uzdrowienia. Uzdrowienia odnotowywane są w specjalnych księgach przechowywanych na terenie sanktuarium w Lourdes. Istnieje też specjalna komisja lekarska potwierdzająca zaistnienie cudu. Grota wraz z sąsiadującym z nią sanktuarium maryjnym jest międzynarodowym miejscem pielgrzymkowym.